RSS    |    Ana sayfam yap    |    Favorilere ekle
 
Gündem « Önceki | Sonraki » |      ANA SAYFA2012 yılı 3 Tenmuz itibari ile güncel Key Ödemeleri listesi açıklandı. Siz de hesabınızda kalan bakiyeyi tahsil edebilirsiniz. Vereceğimiz bağlantı üzerinden TC kimlik numaranızı girerek key ödemelerinizi sorgulayabilirsiniz.

Key Ödemesi sorgusu yaptığınızda karşılaşacağınız tabloda kalan tutar kısmında, ne kadar daha ödeme alacağınızı görebilirsiniz.

5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve 14.08.2007 tarih 26613 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre; Konut Edindirme Yardımı ödemelerine 28.07.2008 tarihinde başlanılmıştır. 08/12/2009 tarih 5939 sayılı Kanun ile 07/01/2010 tarih ve 27455 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik gereğince de hak sahiplerine yapılacak ödemeler devam etmektedir. 02/11/2011 tarih 28103 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname´nin 73. Maddesi gereğince hak sahiplerine yapılacak ödemelere 02/07/2012 tarihinde başlanılacaktır.

 

  • İlgili Kanun gereği Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede02/07/2012 tarihinde ilan edilecek olup, hak sahiplerinin alacakları KEY tutarları bu tarihten itibaren www.keyodemeleri.com internet sitemizden sorgulanabilecektir
  • Vatandaşlarımızın, T.C. Ziraat Bankası’na başvurmadan önce  Resmi Gazete’de yayımlanan listelerde isminin ve KEY ödeme tutarının bulunup bulunmadığını internet sitemizden sorgulamaları önem arz etmektedir.
  • T.C. Kimlik No  ve yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almayan,  TCKN ve yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarası bulunmayan hak sahipleri ile Konut Edindirme Yardımı hak sahibi olduğunu veya ödeme miktarının doğru olmadığını ileri süren kişilerin, öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara (kesintilerini  yatıran  kurumlara)  bu  kurumlardan  sonuç alınamaması durumunda  ise Sosyal Güvenlik Kurumuna  müracaat  etmeleri gerekmektedir.
  • KEY  ödemeleri  Türk  vatandaşlarına T.C.Kimlik Numarasıyla  yabancı uyruklu  hak  sahiplerine  ise  Yabancı  Kimlik  Numarası/Vergi  Kimlik Numarası ile yapılacaktır. Kurumlar tarafından T.C. Kimlik No ve Yabancı Kimlik  Numarası/Vergi  Kimlik Numarası bildirilmeyen  hak sahiplerine ödeme yapılmayacaktır.
  • T.C. Kimlik Numarası ve Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ile yapılan sorgulama sonucunda görülen ödeme miktarına itirazı olmayanhak sahipleri ödemelerini, aşağıda belirtilen ödeme tarihleri tablosu doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası Şubeleri’nden T.C. Kimlik No/Yabancı Kimlik Numarası ile birlikte Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport (yabancı uyruklular için sadece Pasaport) ibraz etmek suretiyle alacaklardır. KEY tutarını almak üzere Banka’ya yapılacak başvurularda, vatandaşlarımızın kimlik fotokopilerini yanlarında bulundurmaları işlemlerinin kısa sürede yapılması açısından önemlidir.
  • KEY hak sahiplerinden T.C. Ziraat Bankası’nda hesabı ve bu hesabına ilişkin Bankkartı bulunanlar, T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden paralarınıalabileceklerdir.
  • Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen/vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekmektedir. İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüldüğüne dair mahkeme kararının ibraz edilmesi halinde ise hisse oranında ödeme yapılacaktır.
  • İlgili Kanun uyarınca Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.

Tabloda Görülen Kısaltmalar ve Açıklamaları Şöyledir

A ANA PARA 01.01.1987 – 31.12.1995 Yılları arasında KEY haksahipleri adına yatırılan para
B NEMA 01.01.1987 – 29.12.1999 TARİHLERİ ARASINDA anaparaya T.Emlak Bankasınca 6 aylık mevduat için belirlenen faiz oranı bileşik usulde uygulanarak bulunan bedel
C KEY HAK SAHİPLERİNİN Emlak Konut GYO’NUN
NET AKTİF DEĞERİ İÇİNDEKİ PAYI (YTL)
KEY Hak sahipleri payının Emlak Konut GYO’ya devredildiği tarihten 29.02.2008 tarihine kadar ulaştığı tutar
D FARK 5939 Sayılı Kanun 5 Maddesine istinaden, İlk listede yayınlandığı halde hatalı bildirimler nedeniyle yardım tutarını alamayanlara ödenen fark.
E TEMETTÜ TUTARI 2000 – 2001 yılları arasında Emlak Konut GYO tarafından dağıtılan temettüden KEY hak Sahiplerine tekabül eden pay
F TOPLAM ÖDEME TUTARI KEY Hak sahiplerinin Anapara ,Nema ,Key Hak Sahiplerinin Net Aktif Değer içindeki payı ve Temettü tutarından oluşan toplam alacağı bedel
G ÖDENEN Key Hak sahibi tarafından tahsil edilen tutar.
H KALAN BAKİYE Resmi Gazete İlan edilip, Key Haksahibi adına tahakkuk ettirilen key alcağının, Key haksahibi tarafından tahsil edildildikten sonra kalan tutar veya tahsil edilmeyen tutar.
I NOMİNAL HİSSE TUTARI KEY Hak Sahiplerinin talep etmeleri halinde Emlak Konut GYO dan alacaklı oldukları tutara tekabül eden hisse senedi tutarı. Hisse senedi talep edilmesi halinde ayrıca temettü tutarı nakden ödenecektir.
J HİSSE ADEDİ KEY Hak Sahiplerinin talep etmeleri halinde Emlak Konut GYO dan alacaklı oldukları tutara tekabül eden şirket hisse senedi adedi

9 Mart 2010 Tarih ve 27516 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5953 Sayılı Kanunun 5 Maddesi ile
22/05/2007 tarihli ve 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 1 – ( 1 ) Bu Kanun uyarınca hak sahiplerine hisse senedi olarak ödeme yapılması işlemi, bu maddenin yürürlüğü girdiği tarihten ( 09 Mart 2010 ) itibaren bir ay içerisinde hisse senedi talep eden hak sahiplerine verilecek hisse senedi hariç durdurulur ve bu tarihten sonra (09 Nisan 2010) hak sahiplerine nakit olarak ödeme yapılır.    Yayın Tarihi: Salı, Temmuz 3, 2012, 13:29

Aşağıdaki alandan konuya yorum yapabilirsiniz

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

  Key Ödemeleri Yeni 3 Temmuz 2012 Tıkla Sorgula
Son Yorumlar


Gizlilik Politikası  |  HAKKINDA  |  İLETİŞİM  |  
   
Theme Edited By PCKO
Copyright © 2008 - Tr-PortaL.NET. Her Hakkı Saklıdır.