shopify site analytics
Bugünkü Haberler
ray dolap


TWITTER

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul İzmir Fırtına Görüntüleri Video izle 18 Nisan
18 Nisan 2012 13:53

Cinsiyete dayalı işbölümü ” bayanların ve erkeklerin ne
yapması gerektiği ya da neleri yapabileceği ile ilgili toplumda yaratılmış
meydana gelen fikirlere ve değerlere dayanarak, kadınlara ve erkeklere çeşitli
roller, sorumluluklar ve görevler izmir escort bayan yüklenmesini anlam
eder.” (Bhasin, 2003: 27). Bu işbölümü sebebiyle kadın ve erkeklerin
çeşitli gündelik işleri, yükümlülükleri ve süre kullanımları vardır. Bayanların
işleri, rolleri ve kimlikleri üreme ( genç doğurma) ve aile içinde yapılmış
olan işler temelinde belirlenirken, yaşamsal ve kamusal meydanda yapılmış olan
işler asıl olarak erkeklerin işi olarak görülür. Adam egemenliği altında bu
işkısmı, kadınları bağlı, ikincil ve dezavantajlı kılar. Yaşamsal cinsiyet
rolleri, tek toplumda kadına ve erkeğe yüklenen ve onlardan beklenen farklı
fikir, duyuş ve tutum kalıplarını gösterir. Bu roller toplumdan topluma
değiştiği benzeri, inanç, külçeşit, etniklik, dershane, yaş benzeri
değişkenlere bağlı olarak da değişmektedir. Roller yalnızca kadınlarla
erkekleri birbirinden ayırmaz, kadınları ve erkekleri bizzat içerisinde de
farklılaştırır. Bunun için bayanların yaşamsal işbölümü içindeki rollerine
topluca bakmamız gerekir. Tek toplumda mahaline sunulan tüm işleri üç gruba
ayırabiliriz. izmir escort bayan Şunlar, üretim, üreme ya da yeniden üretim
ve kamusal ve topluluk işleridir. Her üç grup iş için, kadınlara atfedilen oyun
ve konumlara bakarak, cinsiyete dayalı işbölümümün ne türlü da bayanların aleyhine
neticelere sokak açtığını görebiliriz.

Akrabalık ve topluluk ilişkilerinin sürdürülmesi, düğün
töreni, vefat benzeri törenler, çeşitli etkinlikler, bayanlar arası ve topluluk
için enformel ağlar alsancak escort bayan kurulması benzeri çoğunlukla gönüllü
işlerden oluşur. Cinsiyete dayalı işbölümü içerisinde bu işler kadına
yüklenmiştir. Bir çeşit kadınlık mahareti sayılan bu işler, bayanların topluluk
içerisinde durum kazanmasını da getirmektedir. Bunun karşılığında, kapsamlı
ölçekli kamusal işler ise erkeklerin denetimindedir. Politik faaliyetler,
organize toplumsal faaliyetler, sıhhat, öğrenim benzeri kamusal hizmetlerin
sunumundan kültürel faaliyetlere civarı kapsamlı tek alan erkeklerin
denetimindedir. Bayanlar bu faaliyetlere eşitsiz olarak katılırlar. Kanunlar,
şartlar, ideolojiler, inanç ve gelenekler kadınların bu meydanlara girişini
denetler. Buna Bağlı Olarak bayanların bu meydanlara katılımının

oldukça hudutlu meydana geldiğini görürüz. Bayanların
dışlandıkları en mühim alan, toplumun bütününü ve ek olarak kadınları da direk
etkileyen uygun fiyat ve yaşamsal kararların alındığı politik alandır. Başka
Bir Deyişle bayanların tüm alsancak escort bayan yaşamsal
hayat içerisinde en az yer aldıkları yerler, parti ve sendika benzeri örgütler
ile delegasyonu meclisler ve öbür politik karar ve uygulama organlarıdır.
Bayanlar, yaşamsal refah imalatı ve kaynakların dağılımını tespit eden
kararları almak şu şekilde dursun, etkilemekten dahi uzaktır. Bu sebeple bu
kararlar şimdiye kadar daima erkekler aracılığıyla, adam bakış açısıyla
alınmışlardır. Yaşamsal cinsiyet ilişkileri kavramı, kadınlarla erkekler
arasındaki işkısmı, roller ve kaynakları da içerir eşitsizlik oluşturan kuvvet
ilişkilerini anlam eder. Yaşamsal cinsiyet ne türlü külçeşit, süre ve mekân
içerisinde değişirse, yaşamsal cinsiyet ilişkileri de değişir. Sözgelişi
Cumhuriyetin tesis senelerinde bayanlar uygar yasa ile iş ve kamusal sahaya
çıkış hakkı elde etmişler, fakat adam egemenliğinin aile içerisinde sürmesini
imkanı sunan düzenlemelerle de erkeklere bağlı kalmışlardır. Yeni uygar yasa
tertip etmesi ile hanenin reisliği ve bayanın çalışması üzerindeki koca
denetimine nihai verilmiştir. Böylelikle yeni toplumsal cinsiyet ilişkileri
düzeni oluşmuştur. Yaşamsal cinsiyet ilişkileri, kanunlarla, ananelerle,
göreneklerle, yaşamsal ilişkiler içerisinde tertip edir. Bunun sonucu olarak
kimlerin hangi alanlarda çalışacakları, bayanların ve erkeklerin hakları,
rolleri, konumları belirlenir. bornova escort
bayan
Bu noktada yaşamsal cinsiyet ilişkileri dershane, hane, etniklik,
kast benzeri yaşamsal ilişkileri düzenleyen ve yapılandıran ilişkiler ve
düzeyler arasındaki etkileşimde biçimlenir. Dolayısıyla belli tek çeşit
yaşamsal cinsiyet ilişkisi belli çeşit dershane, etnik küme, ya da kültürel
grup içerisinde işler.


YORUM YAPMAYA NE DERSİNİZ

Bu Videolar ilginizi çekebilir!
Yukarı Geri Ana Sayfa